BHV Plannen

BHV Plannen

De Arbeidsinspectie geeft in de branchebrochures aan dat zij de organisatie van de BHV kan inspecteren.

Arbeidsinspectie

De Arbeidsinspectie let op de volgende zaken:

• zijn de rest risico’s bekend?
• is het aantal BHV’ers vastgesteld?
• zijn de BHV’ers bereikbaar en beschikbaar?
• wordt er opgeleid en geoefend?
• sluit men aan op de externe hulpverlening?

Gebruiksvergunning

Als het bedrijf een gebruiksvergunning heeft, staan daar mogelijk nog andere eisen in gerelateerd aan de BHV-taken.
Al deze zaken kunnen worden beschreven in een BHV-plan.
Hierin worden de taken en verantwoordelijkheden beschreven en de procedures die moeten worden gevolgd als er een incident is.

Het BHV plan

Om aan te tonen dat de BHV volgens de wettelijke verplichtingen is georganiseerd, kunt u de volgende zaken in een BHV-plan vastleggen:

• Verantwoording BHV plan
• (o.a. relatie tot de rest risico’s/arbeidsomstandighedenbeleid)
• basisgegevens bedrijf
• BHV-organisatie
• BHV-opleidingen
• BHV-materialen
• procedures voor het personeel
• procedures voor de BHV
• instructiekaarten en plattegronden
• oefenen.

Heeft u na het lezen van dit informatieblad nog vragen, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen