BHV Plannen

De Arbeidsinspectie geeft in de branchebrochures aan dat zij de organisatie van de BHV kan inspecteren.