Het verlenen van hulp tijdens deze corona crisis roept veel vragen op!


Veel hulpverleners hebben vragen ook over hun eigen veiligheid. En dit is terecht het virus is immers nog niet volledig onder controle. Maar de richtlijnen zijn herzien door de experts en hierbij is de veiligheid van de hulpverlener in acht genomen. Dit omdat de verspreiding is afgenomen en aantal besmettingen is gedaald.  Daardoor is volgens het RIVM de kans op besmetting klein geworden.

Vanaf vandaag (22 juni ) zijn de richtlijnen aangepast in overleg met HartslagNu, de NRR, Het RIVM, De Nederlandse Vereniging van Medisch Managers Ambulancezorg. Nog steeds gelden onderstaande regels om te voorkomen dat het virus zich verder verspreid;

Reanimeer een slachtoffer niet als:
·        Je positief ben getest op covid-19 en zolang je door GGD/RIVM als besmettelijk wordt beoordeeld
·        Je je ziekt voelt / één of meerdere klachten hebt die passen bij besmetting met het coronavirus of een huisgenoot hebt met één of meerdere klachten
·        Je tot een risicogroep behoort of dat voor één van je huisgenoten geldt.

Vanaf 22 juni geldt weer het normale reanimatieprotocol zoals we dat in Nederland voor de coronacrisis gewend waren dus inclusief beademen. Tenzij de meldkamer centralist anders aangeeft.
·        Geef wel mond-op-mondbeademing
·        Geef wel borstcompressies
·        Sluit wel een AED aan

Voor alle reanimaties gelden de volgende aandachtspunten:
·        Vraag de meldkamercentralist of van de normale richtlijnen moet worden afgeweken
·        Hanteer de (hygiëne)maatregelen zoals de overheid adviseert
·        Beperk in alle gevallen het aantal hulpverleners dat zich met de daadwerkelijke reanimatie bezigheid tot
het minimum. Maximaal twee BLS-hulpverleners bij het slachtoffers, anderen staan op meer dan 1,5m afstand
·        Was na een reanimatie je handen en polsen met water en zeep. Als alternatief kan handenalcohol gebruik worden. Dit kan eventueel bij de ambulance of een eventuele andere aanwezig hulpverleningsvoertuig.

Krijg je binnen 14 dagen na de reanimatie klachten die mogelijk duiden op COVID-19, dan raden we je aan om je te laten testen: ​https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/testen
We willen jullie ten slotte melden dat de versoepeling van de richtlijnen een advies is. Je kan ervoor kiezen om geen beademingen te geven, de keuze is aan jou als hulpverlener. Meer informatie? Download hier het herziend advies.

Feedback