Ontruimingsoefeningen

Binnen ieder bedrijf dient één of meerdere opgeleide bedrijfshulpverleners aanwezig te zijn. Dit om schade en/of letsel te voorkomen, te beperken en/of te bestrijden. In de Arbo-wet, is de verplichting tot het regelen van een bedrijfshulpverleningsorganisatie opgenomen.