Ontruimingsplan- & plattegronden

Het ontruimingsplan is een schriftelijk plan met ontruimingsplattegronden waarin vermeld wordt hoe te handelen bij een calamiteit.
Het Ministerie van Binnenlandse zaken heeft voor het opstellen van het plan een aantal richtlijnen aangegeven.

Richtlijnen

Deze richtlijnen zijn opgesteld om een standaardisatie te verkrijgen bij de brandweerkorpsen welke aan de hand van de gegevens uit het ontruimingsplan hun inzet mede kunnen bepalen. Om deze reden moet een ontruimingsplan kunnen worden getoetst door de brandweer, maar ook, in samenhang met de bedrijfshulpverlening, en de arbeidsinspectie.

Het Veiligheidsinstituut.nl heeft al jaren deskundigheid en een zeer brede ervaring in het uitvoeren van een ontruimingsplan inclusief de ontruimingsplattegronden. Dit uiteraard volgens de voor dit moment geldende vigerende normen en wetgevingen.

Wetgeving

Een ontruimingsplan dient opgezet te worden volgens de huidige vigerende wetgeving.

Het Ministerie van Binnenlandse zaken heeft hiervoor een aantal richtlijnen opgesteld (NEN- 8112 en NEN-1414). Tevens in het kader van de Arbo-wet en het Arbo-besluit worden de gestelde eisen verder omschreven.

Ontruimingsplattegronden

Ontruimingsplattegronden dienen te worden opgesteld met de juiste pictogrammen en in de juiste kleuren zoals omschreven in de NEN 3011, NEN 1414 en de NEN richtlijnen. Standaard worden de plattegronden in de maten A3 en/of A4 geleverd.

Werkwijze

Het tekstuele plan zal besproken worden met de betrokken personen, ook wordt ter plaatse een inventarisatie uitgevoerd om alle gegevens die op de plattegronden geprojecteerd dienen te worden in kaart gebracht.

In deze inventarisatie ronde zal tevens gekeken worden (als advies) naar overige Arbo & Brandweertechnische zaken zoals noodverlichting, blus-middelen, EHBO middelen enz.

Inhoud ontruimingsplan

Voor de inhoud van een ontruimingsplan zijn er minimale eisen gesteld, echter zullen enkele zaken op maat geschreven worden, dit is per bedrijf verschillend. De inhoud van een ontruimingsplan moet minimaal het volgende bevatten:

 • Voorbeeld offerte NTA
 • inleiding
 • situatietekening
 • gebouw, installatie en organisatie gegevens
 • alarmeringsprocedure
 • stroomschema alarmering
 • ontruimingsorganisatie
 • wijze van ontruimen
 • taken en verantwoordelijkheden
 • plattegronden van elke bouwlaag
 • legenda op elke plattegrond
 • logboek oefeningen en ontruimingen
 • maatregelen per calamiteit
 • bommeldingsformulier

Daarnaast zal per bedrijf gekeken dienen te worden of er meerdere procedures van toepassing zijn.

Kosten

Een ontruimingsplan met ontruimingsplattegronden is een document dat op maat voor uw bedrijf wordt geschreven en getekend, wij maken graag een afspraak met u voor een vrijblijvende offerte.