Bedrijfshulpverlening

BHV Basis

De Arbo-wet verplicht dat iedere werkgever de veiligheid van medewerkers en bezoekers moet kunnen garanderen.
Lees meer...

BHV Basis e-learning

Een werkgever is op basis van de arbeidsomstandighedenwet verplicht om een Bedrijfshulpverlenings- organisatie in te richten.
Lees meer...

BHV Herhaling

Voor het up-to-date houden, maar ook het verbeteren van uw vaardigheden en het uitbreiden van uw kennis adviseren wij u om jaarlijks deel te nemen aan één van onze herhalingscursussen BHV. Lees meer...

BHV Herhaling e-learning

Een werkgever is op basis van de arbeidsomstandighedenwet verplicht om een Bedrijfshulpverlenings- organisatie in te richten.Lees meer...

BHV Herhaling compact

Bedrijfshulpverleners van organisaties met relatief beperkte risico’s. Bijvoorbeeld MKB, middenstand en/of horeca. Lees meer...

BHV Ploegleider Basis

Als er veel bedrijfshulpverleners in een bedrijf of instelling zijn en de plek waar zij moeten worden ingezet complex is, zal er behoefte ontstaan om de inzet van de individuele bedrijfshulpverlener te coördineren. Lees meer...

BHV Ploegleider Herhaling

Een ploegleider geeft leiding aan een inzet van meerdere bedrijfshulpverleners. Lees meer...

Coördinator Hoofd BHV

De werkgever dient maatregelen te treffen die werknemers in staat stellen de taken in het kader van de bedrijfshulpverlening met voldoende deskundigheid uit te voeren. Lees meer...

Coördinator Hoofd BHV hercertificering

De werkgever dient maatregelen te treffen die werknemers in staat stellen de taken in het kader van de bedrijfshulpverlening met voldoende deskundigheid uit te voeren. Lees meer...

Training kleine blusmiddelen

Tijdens de uitvoering van specifieke beroepen, denk aan lassers, fitters en werken met chemicaliën, kunnen branden ontstaan welke in een vroegtijdig stadium makkelijk kunnen worden geblust. Lees meer...

Preventiemedewerker

Per 1 juli 2005 zijn werkgevers verplicht de preventietaken vorm te geven in hun bedrijf. Lees meer...

Receptietraining

De receptiemedewerker is de spil binnen uw bedrijf. Het eerste contact loopt immers via de front office. Lees meer...