Bedrijfshulpverlening NIBHV

LET OP! Onderstaande cursussen zijn gelijk aan de reguliere bhv-trainingen. U ontvangt bij de reguliere cursussen een certificaat van het Veiligheidsinstituut. Dit certificaat is gelijkwaardig aan dat van het NIBHV. Indien u toch een NIBHV certificaat wenst, is dit tegen een meerprijs mogelijk. Schrijf u dan in op een van onderstaande cursussen. Klik hier voor de reguliere cursussen. 

BHV Basis NIBHV

De Arbo-wet verplicht dat iedere werkgever de veiligheid van medewerkers en bezoekers moet kunnen garanderen.
Lees meer...

BHV Basis e-learning NIBHV

Een werkgever is op basis van de arbeidsomstandighedenwet verplicht om een Bedrijfshulpverlenings- organisatie in te richten.
Lees meer...

BHV Herhaling NIBHV

Voor het up-to-date houden, maar ook het verbeteren van uw vaardigheden en het uitbreiden van uw kennis adviseren wij u om jaarlijks deel te nemen aan één van onze herhalingscursussen BHV. Lees meer...

BHV Herhaling e-learning NIBHV

Een werkgever is op basis van de arbeidsomstandighedenwet verplicht om een Bedrijfshulpverlenings- organisatie in te richten.Lees meer...

BHV Ploegleider Basis NIBHV

Als er veel bedrijfshulpverleners in een bedrijf of instelling zijn en de plek waar zij moeten worden ingezet complex is, zal er behoefte ontstaan om de inzet van de individuele bedrijfshulpverlener te coördineren. Lees meer...

BHV Ploegleider Herhaling NIBHV

Een ploegleider geeft leiding aan een inzet van meerdere bedrijfshulpverleners. Lees meer...

Cursusadministratie
023 524 21 65
planning@veiligheidsinstituut.nl