Overzicht nieuwe regels voor Heftruck chauffeurs

In 2022 wordt de wet- en regelgeving omtrent arbeidsomstandigheden op enkele punten gewijzigd. Wat zijn de belangrijkste veranderingen voor hef- en reachtruckchauffeurs? Hier op een rij, inclusief een paar belangrijke wijzigingen die al eerder zijn ingegaan.

De allereerste verandering is dat de Arbeidsinspectie sinds 1 januari weer gewoon Nederlandse Arbeidsinspectie heet. Negen jaar geleden is de naam omgedoopt in Inspectie SZW, waarbij SZW verwijst naar het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Mensen konden echter maar moeilijk wennen aan die nieuwe naam en bleven in de praktijk gewoon de naam Arbeidsinspectie gebruiken. Een andere reden voor de naamswijziging is dat de naam Arbeidsinspectie beter aansluit bij de naam van de Europese tegenhanger: European Labour Authority (ELA).

ROKERS MOETEN NAAR BUITEN

Belangrijker dan de naamswijziging zijn de veranderingen omtrent roken. Heftruckchauffeurs die een rookpauze willen nemen, moeten dat sinds 1 januari verplicht buiten doen. Tot nu toe was het bedrijven nog toegestaan om een rookruimte in het pand in te richten, maar dat blijkt in strijd te zijn met een internationaal verdrag dat Nederland heeft ondertekend. Bedrijven met een inpandige rookruimte hebben nu twee opties: of een volledig rookvrije organisatie creëren – en het roken dus verbieden – of een beschutte rookplek op het buitenterrein inrichten.

WERKEN MET GEVAARLIJKE STOFFEN

Voor bedrijven met een groot risico op zware ongevallen met gevaarlijke stoffen gaat eveneens het nodige veranderen. Die bedrijven vallen onder de regeling ‘Aanvullende Risico-Inventarisatie & Evaluatie’ (ARIE). Dat betekent dat bedrijven naast de normale Risico-Inventarisatie en – Evaluatie (RI&E) voor het creëren van een veilige en gezonde werkomgeving extra maatregelen moeten nemen. Door de wijzigingen groeit het aantal bedrijven dat onder de ARIE-regelgeving valt. Naar schatting gaat het om 200 bedrijven, die tot 1 juli 2023 de tijd om aan de regels te voldoen.

Voorbeelden van extra maatregelen zijn het opstellen van een intern noodplan en het invoeren van een veiligheidsbeheerssysteem (VBS). Als onderdeel van een VBS kunnen bedrijven verplicht zijn om bijvoorbeeld regelmatige het magazijn te inspecteren. Werkt de blusinstallatie nog correct? Is de vloer beschadigd? Zijn alle machines in goede staat? In het VBS moet dan worden vastgelegd wanneer de inspectie is uitgevoerd en wat de bevindingen zijn.

EXPERTISECENTRUM GEVAARLIJKE STOFFEN

Voor iedereen die werkt met gevaarlijke stoffen wordt voor 1 juli van het komend jaar een landelijk expertisecentrum opgezet. De focus ligt op beroepsziekten die ontstaan door blootstelling aan gevaarlijke stoffen. Het nieuwe instituut zal zich inzetten voor een snellere en betere signalering van beroepsziekten en een betere aanpak voor preventie daarvan ontwikkelen. In magazijnen waarin alleen gewerkt wordt met verpakte gevaarlijke stoffen, zijn de risico’s overigens beperkt.

EERDERE WIJZIGING: TERUGDRINGEN VAN DIESELROOK

De dieselrook uit heftrucks en vrachtwagens is kankerverwerkend en slecht voor de gezondheid. Al langer – sinds 1 juli 2020 – stelt de overheid daarom harde grenzen gesteld aan de uitstoot van roetdeeltjes door dieselmotoren. Ook heeft de Arbeidsinspectie de ‘Basisinspectie Blootstelling aan Dieselmotorenemissies’ gepubliceerd. Daarin staan de maatregelen opgesomd die bedrijven met dieselrook moeten nemen. Denk aan het vervangen van heftrucks met dieselmotoren als daarvoor goede alternatieven beschikbaar zijn – ook op buitenterreinen.

EERDERE WIJZIGING: VEILIG WERKEN OP HOOGTE

Ook zijn eerder al nieuwe regels ingevoerd over het werken op hoogte in werkbakken. De belangrijkste wijziging is dat bedrijven geen gebruik meer mogen maken van een werkbak of werkplatform op een heftruck. Dat betekent dat veel bedrijven voor werkzaamheden op hoogte zoals het vervangen van lampen of het verplaatsen van liggers van palletstellingen een andere oplossingen moeten verzinnen, zoals het inzetten van een hoogwerker.

Een online tool zoals DocUp kan de dagelijkse controle van  hef- en reachtrucks een stuk sneller, eenvoudiger en leuker maken. Omdat vlootbeheerders sneller en adequater kunnen ingrijpen, neemt de veiligheid op de werkvloer toe. Praktische problemen zoals een gebrekkige dekking van het wifi-netwerk kunnen het gebruik van de online tool in de weg staan. In dat geval is het handig om een papieren controlelijst als back-up achter de hand te hebben.

Voordat een medewerker op een hef- of reachtruck stapt, dient hij de machine te controleren. Is die in goede staat? Werkt die naar behoren? Een controle is met name belangrijk omdat gebreken lang niet altijd worden gemeld. Denk aan een reachtruckchauffeur die merkt dat zijn claxon het niet doet en snel een andere machine pakt zonder dat te melden. Een andere chauffeur die even later nietsvermoedend op de reachtruck met de kapotte claxon klimt, kan zo maar een ongeval veroorzaken als hij in gevaarlijke situaties terechtkomt en zijn collega’s niet kan waarschuwen.

Een digitale controle met behulp van een smartphone of tablet kan het controleproces gemakkelijker en beter maken. Chauffeurs kunnen het lijstje met aandachtspunten eenvoudig afvinken. Als ze een gebrek constateren, kunnen ze ingeven wat het probleem is en eventueel een foto toevoegen. Zonder dat de chauffeurs iets hoeven te doen, ontvangt de vlootbeheerder een waarschuwing. Hij kan direct ingrijpen, de truck stilzetten en een servicemonteur bellen.

 

DIRECT INZICHT IN DE STATUS

DocUp is een vorig jaar gelanceerde tool die digitale inspectie mogelijk maakt. Bedrijven kunnen elke truck inclusief merk, type, bouwjaar en specificaties vastleggen met behulp van DocUp. Ze kunnen documenten toevoegen zoals de gebruikershandling, CE-verklaring en keuringsformulieren, zodat de chauffeur via zijn smartphone of tablet beschikt over alle relevante informatie die hij nodig heeft om zijn truck veilig te kunnen inzetten.

DocUp levert niet alleen voordelen op voor de chauffeurs, maar ook voor de vlootbeheerder. Die hoeft niet langer elke dag een grote stapel controlelijsten te verwerken, maar heeft op zijn scherm direct inzicht in de status van het wagenpark. Daarnaast biedt de tool ondersteuning aan servicemonteurs en keurmeesters, die toegang krijgen tot alle informatie die hen helpt om defecten te verhelpen en de staat van de machine te beoordelen..

SNELLER EN EENVOUDIGER

Wat zijn nu de voor- en nadelen van een dergelijke digitale oplossing? Uit onderzoek blijkt dat de ondervraagden overwegend positief zijn: met de smartphone gaat een controle sneller en eenvoudiger dan met een papieren lijst.

Het onderzoek toont ook enkele aandachtspunten. Allereerst moet de gebruiker beschikken over een smartphone met QR-scanner. De QR-scanner is nodig om de QR-code op de truck te scannen en het digitale controleproces te starten. Het is niet vanzelfsprekend dat elke medewerker een smartphone heeft waarop de tool kan draaien. Met name oudere medewerkers vinden een papieren controlelijst soms handiger dan een digitale tool. Daarnaast verbieden sommige bedrijven het dragen van smartphones op de werkvloer.

‘GOED’ OF ‘FOUT’

Een ander aandachtspunt is het wifi-netwerk. Soms is de dekking op de werkvloer onvoldoende, zodat chauffeurs hun smartphone niet kunnen gebruiken. Om te voorkomen dat chauffeurs in dat geval zonder te controleren wegrijden, adviseert Van Dijk om toch een gebruikershandling, checklist en keuringssticker op de truck te plaatsen. Daarmee kunnen chauffeurs handmatig het controleproces uitvoeren.

Een van de aanbevelingen is om kritisch te kijken naar de controlelijst in de tool op de smarthone. Als alle controlepunten standaard op ‘GOED’ staan, nodigt dat uit om de controle snel af te handelen zonder serieus naar de staat van de truck te kijken. Beter is het om een aantal controlepunten op ‘FOUT’ te zetten, zodat chauffeurs gedwongen zijn om alle actiepunten één voor één na te lopen. Op die manier wordt het best gewaarborgd dat hef- en reachtruckchauffeurs veilig aan het werk kunnen gaan.