Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E)

RI&E De Arbo-wet stelt als eis aan bedrijven, organisaties en instellingen te zorgen voor optimale veiligheid, gezondheid en welzijn voor hun werk-nemers door middel van het voeren van een arbeidsomstandighedenbeleid (Arbo-beleid).