De meldkamer heeft een aangepast beleid om te achterhalen of een slachtoffer mogelijk besmet is met het COVID-19.

Bij het controleren van de ademhaling raakt u het hoofd niet aan en kijkt u alleen. Dus niet luisteren en voelen!

Bij een slachtoffer met (verdenking op) COVID-19:

  • Sluit u de AED aan
  • Geeft u geen mond-op-mondbeademing
  • Geeft u geen borstcompressies

Bij een slachtoffer zonder (verdenking op) COVID-19:

  • Sluit u de AED aan
  • Geeft u borstcompressies
  • Geeft u geen mond-op-mondbeademing

Ga niet naar een reanimatie als:

  • Je ziek voelt, of iemand in je gezin ziek is.
  • Je behoort tot een hoogrisicogroep

Bron: Harstlag.nu