Veelgestelde vragen

Home » Veelgestelde vragen

Algemene veelgestelde vragen

Hoeveel BHV'ers moet ik opleiden?

Die vraag is lastig te beantwoorden;
Het aantal BHV’ers is niet wettelijk vastgelegd. Als werkgever moet u op basis van de RI&E het juiste aantal BHV’ers bepalen.

Voldoende BHV’ers; 
De Arbowet bepaalt alleen dat een werkgever ‘voldoende BHV’ers’ moet aanstellen, maar er worden geen aantallen genoemd. Hoeveel BHV’ers u nodig heeft, hangt onder andere af van de volgende factoren:

 • Van de restrisico’s
 • Complexiteit en grootte van het gebouw
 • Hoeveel mensen zijn er aanwezig in het gebouw (inclusief bezoekers)
 • Zijn er niet-zelfredzame personen personen
 • Ligging van het gebouw (naast een bedrijf met gevaarlijke stoffen of op een bedrijventerrein)
 • Opkomsttijd van de officiele hulpdiensten (politie, brandweer, ambulance)
 • Risico’s uit de omgeving
 • Aanwezigheid BHV’ers (bij vakantie, verlof, ziekte)

De risico’s worden bepaald aan de hand van de RI&E. Voor ‘echte’ arbeidsrisico’s – machineveiligheid, fysieke belasting, psychosociale arbeidsbelasting – dient u op basis van de RI&E preventieve maatregelen te nemen. Maar voor bepaalde risico’s is dit niet mogelijk, de zogenaamde restrisico’s. De BHV’er is er om de restrisico’s die niet voorkomen kunnen worden, af te dekken. Het gaat om ongevallen, branden en het evacueren van medewerkers. Op basis van deze restrisico’s moet u zich afvragen hoeveel BHV’ers u nodig heeft als er zich een calamiteit voordoet waarbij u mensen in veiligheid moet brengen.

Houd rekening met vakanties, ziekten en verlof:

We begrijpen dat dit lastige periodes zijn maar ook dan dient u voldoende BHV’ers aanwezig te hebben. Bij afwezigheid van de BHV’er kan er een boete gegeven worden deze bedraagt ongeveer € 3.000, en kan bij herhaling zelfs oplopen tot € 9.000,-

Ziekte en verlof zijn geen gegronde reden om geen BHV’er in huis te hebben. Ook binnen kleine bedrijven is dit het geval!

Wij adviseren u daarom om voldoende werknemers een opleiding tot BHV’er laten volgen. Zodat u deze veiligheid kunt borgen binnen uw organisatie.

Overig:

 • De werkgever kan ook als BHV’er dienen: in kleine bedrijven mag de werkgever de BHV-taken zelf uitvoeren. Bij afwezigheid moet er vervanging zijn om de BHV- taken over te nemen.
 • Samenwerken: het is ook mogelijk dat bedrijven samenwerken met omliggende bedrijven zodat zij over voldoende BHV’ers beschikken. 
 • Handreiking: meer informatie vindt u in de Handreiking bedrijfshulpverlening van de Stichting van de Arbeid.
Wat betekent BHV?

Dit betekent bedrijfshulpverlening en is de hulp die wordt verleend bij calamiteiten binnen uw bedrijf. NEN 4000

Is BHV verplicht voor alle werkgevers?

Alle werkgevers zijn verplicht bedrijfshulpverlening (BHV) te hebben en moeten goed voorbereid zijn op ongevallen, brand en ontruiming. Schrijf je nu in voor de BHV Basis opleiding!

Welke taken heeft een BHV’er?

Eigenlijk zegt het woord dit al: de Bedrijfshulpverlener (BHV’er) biedt hulp als er op een bedrijf een calamiteit is. De taken van de BHV’er volgens de Arbowet, artikel 15:

 • Het beperken en bestrijden van de brand en het beperken van de gevolgen van een eventueel ongevallen.
 • Het verlenen van eerste hulp.
 • Alarmeren en evacueren van alle medewerkers en/of anders personen binnen de organisatie.

Een BHV’er is dus zodanig opgeleid om in geval van nood werknemers en/of andere personen in veiligheid te brengen. Zo kan een BHV’er mensen uit een brandend gebouw ontruimen en kan hij bij een ongeval eerste hulp verlenen. En een BHV’er kan een slachtoffer reanimeren.

Aandachtspunten voor een goede bedrijfshulpverleningsorganisatie kunnen zijn:

 • De BHV’ers moeten beschikken over een goede opleiding en uitrusting om hun bedrijfshulpverleningstaken goed te kunnen uit te voeren.
 • Zorg voor een goede spreiding van uw BHV’ers over de verschillende locaties/afdelingen
 • Laat BHV’ers ongeveer één keer per jaar oefenen dmv een herhalingscursus of ontruimingsoefening volgen.
 • Het heeft de voorkeur om BHV’ers te kiezen die aanwezig zijn op uw bedrijf zoals bijvoorbeeld een receptioniste of binnendienst.
 • Wij raden aan om BHV’ers aan te stellen op basis van functie zodat u uw oragnsiatie geborgd heeft. Echter heeft vrijwillige basis de voorkeur, U wilt immers geen BHV’er die bevriest als hij moet handelen.
Krijg je een boete als de BHV niet geregeld is?

Artikel 3 van de Arbowet omschrijft dat BHV verplicht is voor alle bedrijven met één of meerdere werknemers. Uitzend- en vakantiekrachten vallen hier ook onder u bent verantwoordelijk als werkgever. Als u de BHV niet organiseert heeft riskeert u een boete. De Inspectie SZW controleert of de regels worden nageleefd.  In 2013 is de nieuwe wet van kracht geworden waardoor er vaker en hogere boetes opgelegd worden als u de Arbowetgeving overtreedt.

Welke boetes riskeert u?

Wilt u weten welke boetes u riskeert? Ga dan naar www.zelfinspectie.nl Vanzelfsprekend moeten de boetes niet de reden zijn waarom u de BHV moet organiseren. Het gaat over de veiligheid van uw medewerkers, relaties en natuurlijk van u zelf.

Welke geldigheid hanteert het Veiligheidsinstituut?

Om bij calamiteiten snel en adequaat te kunnen handelen is het belangrijk dat het opleidingsniveau van de BHV organisatie op peil is. Dit is afhankelijk van de bedrijfsactiviteiten en de omliggende risicofactoren.

De kennis van uw BHV organisatie op peil houden is natuurlijk een vaag begrip. De grootte van uw organisatie, de bedrijfsactiviteiten, het gebouw waarin u bent vestigt bent, de omgeving en de risico’s van uw bedrijf bepalen zijn bepalend of u jaarlijks of tweejaarlijks opgeleid moet worden. Regelmatig oefenen is belangrijk! Weet uw BHV organisatie na een jaar nog precies hoe hij moet ontruimen of moet reanimeren? Daarom is het belangrijk dat u BHV serieus neemt en het gedragen wordt organisatie breed!

Bent u wettelijk verplicht om te ontruimen?

Binnen de Arbowet en Richtlijn nr. 89/391/EEG staat beschreven dat u verplicht bent als werkgever maatregelen te treffen voor eerste hulp, brandbestrijding en evacuatie van werknemers bij gevaar. De werkgever moet maatregelen nemen om er voor te zorgen dat  crisissituaties goed beheerst worden. Een ontruimingsoefening is één van die maatregelen.

U moet er niet aan denken dat uw medewerkers en klanten bij een ontruiming door elkaar gaan lopen of dat bij rookontwikkeling men de dichtstbijzijnde uitgang niet weten te vinden. Het is daarom belangrijk dat uw medewerkers weten hoe ze moeten handelen bij een ontruiming. Het regelmatig organiseren van een ontruimingsoefening is hierbij cruciaal. Het aantal oefeningen die je moet organiseren hangt ook hier weer af van de bedrijfsspecifieke risico’s, de aanwezige risico’s en de ervaring van de BHV-organisatie. Vaak wordt in de RI&E opgenomen hoe vaak er een oefening moet plaatsvinden. Meer over ontruimen.

Wat is het verschil tussen het Oranje Kruis en het Rode Kruis?

Beide organisaties faciliteren in EHBO trainingen, maar welke moet je nu kiezen? Om je te helpen kiezen zetten we hieronder de verschillen op een rijtje.

Het eerste en meest zichtbare verschil is het feit dat je bij Het Oranje Kruis een examen aflegt. Dit wordt gedaan door een onafhankelijke examencommissie, die bestaat uit twee examinatoren. De cursus zelf wordt gegeven door een gecertificeerde Oranje Kruis instructeur. Als je slaagt voor het examen ontvang je het Eerst Hulp Diploma. Een Oranje Kruis diploma kan je eventueel omzetten naar een Rode Kruis certificaat, omgekeerd is dit niet mogelijk. Bij het Rode Kruis nemen ze geen examen af, maar zal de gecertificeerde docent, de competenties gedurende de dag toetsen. Voor mensen met examenvrees het Rode Kruis uitermate geschikt! Het eindniveau is vergelijkbaar, maar de weg daarna toe verschilt. Dit gaat in jullie geval EHBO aan kinderen niet op.

Een anders verschil zit in de opbouw van de cursussen. De cursus van het Rode Kruis zijn modulair opgebouwd en beginnen vrij simpel, waarna je uitbreidingsmodules kan volgens waardoor je je verdiept en ook de ingewikkelde handelingen leert. Het Oranje Kruis gebruikt één opleiding waarin alle meest voorkomende zaken worden behandeld en je meteen op je ‘eindniveau’ moet zitten.

Daarnaast is de aanpak van de cursus anders. Het Oranje Kruis werkt vooral onderwerp gericht. Dit houdt in dat ze verschillende verwondingen en ziektebeelden stuk voor stuk behandelen. Het Rode Kruis werkt meer met praktijksituaties. Dit wordt vooral gedaan door veel realistische oefeningen te doen. Het einddoel is alle competenties te beheersen.

Andere opvallende verschillen:

 • Met Het Oranje Kruis diploma kun je bij alle evenementen in Nederland in gezet worden. Met het Rode Kruis certificaat kan dit alleen als er specifiek om gevraagd wordt.
 • Het Rode Kruis is een organisatie die wereldwijd bekend is. Het certificaat is Europees erkent. Het Oranje Kruis is alleen in Nederland bekend, voldoet wel aan de Europese richtlijnen.

Concluderend zijn beide opleidingen goed en is het eindniveau vergelijkbaar. Je moet je afvragen wat het beste bij je past: veel praktijksituaties oefenen en kunnen handelen of allerlei onderwerpen behandelen en kennis opdoen.

Kan ik zelf een RI&E opstellen?

De Risico- inventarisatie en evaluatie kunt u zelf opstellen in uw bedrijf. Het is geen moeilijk werk, maar er moet wel even de tijd voor worden genomen. Daarnaast moet in de meeste gevallen de RI&E worden getoetst. Voor meer informatie ga naar: www.rie.nl

Het Veiligheidsinstituut helpt u graag verder bij het opstellen en het toetsen van uw RI&E!

Is een bedrijfsnoodplan verplicht?

Jazeker! Artikel 15 van de Arbowet verplicht elke werkgever of organisatie in Nederland om een bedrijfsnoodplan op te stellen.

Kan ik een bedrijfsnoodplan zelf opstellen?

Het bedrijfsnoodplan kunt u zelf opstellen voor uw organisatie. Deze komt voort uit een Risico- inventarisatie en evaluatie. Daarnaast speelt ambitie een belangrijke rol. Regelt u alleen wat moet of regelt u wat kan?

Het Veiligheidsinstituut helpt u graag verder bij het opstellen van uw bedrijfsnoodplan!

Wat is het verschil tussen een BHV plan en een bedrijfsnoodplan?

Naast een andere benaming, helemaal niks! In een BHV plan en een bedrijfsnoodplan staat dezelfde informatie.

Kan ik een ontruimingsplan zelf opstellen?

Ook het ontruimingsplan kunt u zelf opstellen voor uw organisatie. Dit is net als de andere plannen geen hogere wiskunde, maar kost wel tijd.

Het Veiligheidsinstituut helpt u graag verder bij het opstellen van uw ontruimingsplan!

Wat als er meerdere bedrijven in een pand zitten?

Het is belangrijk dat, wanneer er meerdere bedrijven in een pand zitten het ontruimingsplan ten minste overlegt wordt met elkaar. Het mooiste zou zijn om een gezamenlijk plan te maken voor het pand.

Het Veiligheidsinstituut helpt u hierbij graag verder!

Is een ontruimingsplattegrond verplicht?

Een ontruimingsplattegrond is deel van het ontruimingsplan. Deze is dus net als het ontruimingsplan verplicht op het moment dat er zich een brandmeldinstallatie in het gebouw bevindt.

Kan ik een ontruimingsplattegrond zelf opstellen?

U kunt het ontruimingsplattegrond met behulp van een professional zelf laten opstellen. Wij adviseren dit nooit helemaal zelf te doen.

Onze professionals staan klaar om u verder te helpen met het opstellen van uw plattegronden!

Wat betekent VCA?

De afkorting VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) Checklist Aannemers. Inmiddels zijn meer dan 15.000 bedrijven VCA gecertificeerd.

De VCA betekenis is meer dan alleen een checklist. Het is een veelzijdig en uitgebreid programma dat uw bedrijf helpt om veilig en gezond en milieuvriendelijk te werken, met als doel om het aantal ongevallen te verminderen. De VCA betekenis is van meerwaarde voor bedrijven die veilig en gezond en milieuvriendelijk werken belangrijk vinden en hierin structureel willen verbeteren en investeren. En juist ook voor bedrijven die werkzaam zijn in een risicovolle sector of in een risicovolle omgeving werken is VCA bedoeld.

Is mijn boek nog actueel?

Is jou boek nog actueel? Mocht je twijfelen of jou lesboek nog actueel is? Download het pdf en lees wat er aangepast is. Dit pdf geldt ook als aanvulling op de huidige leer en lesstof.

PDF

Lesinhoudelijk BHV | Welke Brandklassen zijn er?

Brandklasse A
Brandklasse A
Dit is een brand van vaste stoffen zoals: hout, papier, meubels, textiel.
Geschikte blusmiddelen: brandslanghaspel, poederblusser, sproeischuimblussers en een blusdeken.
Brandklasse B
Brandklasse B
is een vloeibare brand stoffenbrand zoals; Benzine, Dieselolie, Acteton. Om dit te blussen gebruik je een sproeischuimblusser, CO2 blusser of een peoderblusser
Brandklasse C
Brandklasse C
Dit is een brand van gassen zoals: propaan, LPG, aardgas.
Het beste om een brandklasse C te blussen is om als eerste de gaskraan dicht te draaien anders is er kans op explosiegevaar.
Geschikte blusmiddel: poederblusser.
Brandklasse D
Brandklasse D
Dit is een brand van metaal zoals: aluminium, metaal, magnesium.
Geschikte blusmiddel: poederblusser geschikt voor brandklasse D, ook wel metaalbrandblussers genoemd.
Brandklasse E
Brandklasse E
Dit zijn elektriciteitsbranden. Let op: brandklasse E is in Nederland vervallen omdat elektriciteit wel een oorzaak van brand kan zijn maar zelf niet brand. Door kortsluiting gaat bijvoorbeeld een computer branden. De computer staat in brand en niet het elektriciteit. Dit is dan brandklasse A brand en geen E.
 
Brandklasse F
Brandklasse F
Dit is een brand van (frituur)olie en vetten zoals: bakolie of frituurvet.
Geschikte blusmiddelen: vetblusser of een sproeischuimblusser dat geschikt is voor brandklasse ABF.
Brandklassen volgens NEN-EN2
Welke brand kan je blussen met een Brandblusser CO2 (b)?

deze wordt gebruikt in server ruimtes met waardevol (bijvoorbeeld elektronisch) materiaal. Veroorzaken geen nevenschade.

Wat kan je blussen met een ABF blusser ?
Dit is een blusser die je voornamelijk gebruikt bij grote keukens, met deze blusser kun je frituurvetten blussen. Oftewel deze is blusser is geschikt voor brandklasse F

Logistiek

Op welke leeftijd mag ik meedoen met de heftruck/reachtruckcursus?

In principe mogen alleen werknemers van 18 jaar of ouder zelfstandig een heftruck of reachtruck besturen. Dit geldt ook voor de EPT en stapelaar. Het is ook mogelijk om als je 16 of 17 jaar bent het heftruck- en reachtruckcertificaat te halen. Je mag na het volgen van de heftruck- of reachtruckcursus totdat je 18 jaar bent alleen onder begeleiding van een ervaren collega of leidinggevende rijden. Iedere jeugdige gebruiker krijgt dan ook een code op zijn/haar certificaat dat aangeeft dat het om een jeugdige gebruiker is. Ook zal een code toegevoegd worden dat aangeeft dat het gaat om een beginnende gebruiker is.

Wanneer heb ik het heftruckcertificaat nodig?

De heftruckcursus is bedoelt voor iedereen die een heftruck gaat besturen. Dit kunnen logistieke medewerkers zijn, maar ook vrachtwagenchauffeurs en laders/lossers.

Het maakt hiervoor niet uit of er ‘een paar uur per week’ of dagelijks op een heftruck wordt gereden. Iedere medewerkers die met een heftruck gaat werken dient immers gecertificeerd te zijn.

Wanneer heb ik het reachtruckcertificaat nodig?

De reachtruckcursus is bedoelt voor iedereen die een reachtruck gaat besturen. Dit kunnen logistieke medewerkers zijn, maar ook vrachtwagenchauffeurs en laders/lossers.

Het maakt hiervoor niet uit of er ‘een paar uur per week’ of dagelijks op een reachtruck wordt gereden. Iedere medewerkers die met een reachtruck gaat werken dient immers gecertificeerd te zijn.

Is het reachtruckcertificaat verplicht?

Het is wettelijk verplicht voor logistieke medewerkers die met een reachtruck werken om een instructie te volgen. Als er een ongeluk gebeurt moet het bedrijf de Inspectie kunnen overtuigen dat de medewerker voldoende instructie is gegeven.

Met een reachtruckcertificaat kan worden aangetoond de de reachtruckchauffeurs over voldoende instructie, vaardigheden en kennis beschikken. De werkgever is te allen tijden verantwoordelijk voor de instructie en scholing van de reachtruckchauffeurs.

Is een heftruckcertificaat verplicht?

Het is wettelijk verplicht voor logistieke medewerkers die met een heftruck werken om een instructie te volgen. Als er een ongeluk gebeurt moet het bedrijf de Inspectie kunnen overtuigen dat de medewerker voldoende instructie is gegeven.

Met een heftruckcertificaat kan worden aangetoond dat de heftruckchauffeurs over voldoende instructie, vaardigheden en kennis beschikken. De werkgever is te allen tijden verantwoordelijk voor de instructie en scholing van de heftruckchauffeurs.

Ik rijd op een 5 tons heftruck, heb ik een ander certificaat nodig?

Ja. Vanuit de arbowet art. 7.17c lid 1 wordt verwezen naar het beschikken over een “specifieke” deskundigheid. Vanaf 2012 worden er bij HER meerdere soorten heftruck certificaten uitgegeven. T4. Heftruck tot 3,5 ton, T8. Heftruck 3,5 tot 10 ton, T8.1 Heftruck vanaf 10 ton. Bij heftrucks breder! dan 130cm is het de gebruiker verplicht te beschikken over een T-rijbewijs.

Heeft de gebruiker deze niet dan is het verboden hiervan gebruik te maken. Dit geldt niet alleen voor heftrucks, maar ook voor andere mobiele arbeidsmiddelen.

Beschikt u dus over een certificaat waarin dit niet is aangegeven, dan heeft u waarschijnlijk een foutieve certificering hetgeen uw deskundigheid niet kunt aantonen.

Zie ook: link

VCA

Zijn alle werknemers van een VCA-gecertificeerd bedrijf verplicht om VCA te bezitten?

De VCA bedrijfscertificering is breder dan een persoonsgebonden VCA certificering. Het proces is langer en het bedrijf zal aan meer eisen moeten voldoen om gecertificeerd te zijn.

Om als bedrijf VCA gecertificeerd te zijn, is een voorwaarde dat alle operationele/uitvoerende werknemers in bezit zijn van een VCA certificaat.

Dit is een eis waaraan voldaan moet worden. Elke uitvoerende operationele medewerker zal in feite het VCA certificaat moeten halen als het bedrijf in aanmerking wil blijven voor VCA bedrijfscertificering, zo ook nieuwe werknemers.

Is VCA een wettelijke regeling?

VCA is geen wettelijke regeling, maar biedt vaak een concrete en praktische invulling van wettelijke regelingen of vult deze aan. Zo voldoet een VCA gecertificeerde aannemer bijvoorbeeld aantoonbaar aan een aantal verplichtingen uit de Arbowet.

Wat is het verschil tussen VCA Basis en VOL-VCA?

Met het certificaat VCA Basis toon je aan dat beschikt over de basiskennis van veiligheid, gezondheid en milieu. Je kunt dus veilig werken en houdt rekening met het milieu en de gezondheid van jezelf en anderen.

Het certificaat VOL-VCA is verplicht voor leidinggevenden (ook ZZP) die werken op een locatie waar VCA verplicht is. U geeft dus leiding aan mensen op een locatie waar VCA verplicht is. Met VOL-VCA toont u aan dat u veilig werkt en rekening houdt met het milieu en de gezondheid van u en uw medewerkers waaraan u leiding geeft.

Het verschil tussen VOL-VCA en VCA Basis is dat VOL-VCA voor leidinggevenden is die op een locatie werken waar VCA verplicht is en VCA Basis voor medewerkers die aan de slag zijn/gaan voor een aannemer.

Wanneer heb ik VCA nodig?

VCA is bedoelt voor aannemers die risicovolle werkzaamheden verrichten. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om gevaar voor ontploffing, brand of persoonlijk letsel. De werkzaamheden vinden voornamelijk plaats op bouwterreinen, in fabrieken, werkplaatsen en bij installaties.

Maar het VCA certificaat wordt ook steeds meer op prijs gesteld in de branches transport en logistiek. Vrachtwagenchauffeurs die zelf ook laden en lossen en logistieke medewerkers hebben vaak te maken met zware verpakkingen, pallets en fragiele spullen. Om de veiligheid te waarborgen wordt het VCA certificaat steeds meer aanbevolen.

Is het VCA certificaat verplicht?

Het VCA certificaat is niet wettelijk verplicht maar steeds meer opdrachtgevers eisen wel een VCA certificaat voordat zij een project toewijzen. Met het VCA certificaat kunnen aannemers aantonen dat zij aan een aantal verplichtingen uit de Arbowet voldoen en dus veilig en verantwoord te werk gaan.

Het VCA certificaat geniet veel aanzien, ook internationaal! Zo is het VCA certificaat buiten Nederland ook erkend in België en Duitsland.

Hoogwerker

Wat kunnen de gevolgen voor de werkgever zijn?

Medewerkers een hoogwerker laten bedienen zonder dat deze een specifieke deskundigheid bezitten is een overtreding van het Arbobesluit. Bij een ongeval met persoonlijk letselschade kan men een hoge boete ontvangen van de arbeidsinspectie. Nalatige werkgevers lopen bovendien het risico strafrechtelijk te worden vervolgd. Daarnaast kan een werkgever via een civielrechtelijke procedure een schadeclaim van een werknemer krijgen en als het gaat om een ongeval met zware letselschade, dan kan een dergelijke claim in de honderdduizenden euro’s lopen. Bij aantoonbare nalatigheid is bovendien te verwachten, dat een verzekering deze schade niet dekt.

Ik moet alleen mijn hercertificering doen, kan dit ook in een halve dag?

Nee, wij adviseren u om te kiezen voor de 1-daagse opleiding. In vijf jaar tijd kan er een hoop veranderen, o.a. op het gebied van wet- en regelgeving. Wellicht komen er dingen u bekend voor, maar op deze manier weet u zeker dat  u weer overal van op de hoogte ben.

Welke opleiding is wettelijk verplicht?

Volgens Arbobesluit art. 7.17c lid 1 dienen gebruikers van een mobiel arbeidsmiddel zoals een hoogwerker, heftruck en verreiker over een specifieke deskundigheid te beschikken. Een medewerker naar een willekeurige cursus sturen om een papiertje te behalen is niet voldoende om als werkgever aan de Arbo-verantwoordelijkheid te voldoen. Voor een gebruiker zijn drie gebieden van belang bij het invullen van specifieke deskundigheid, namelijk:

een theoretisch deel: over de gevaren bij het werken met een hoogwerker, het gebruik, de techniek en besturing, veiligheids- en verkeersregels en de controle handelingen;
een praktisch deel: zoals het bedienen van de hoogwerker;
een specifiek deel: waarin de merk specifieke kennis wordt opgedaan.

Wanneer mag je een hoogwerker bedienen?

Door een deskundig persoon geadviseerd te zijn tot het werken met een hoogwerker, bedienen vanaf 18 jaar of ouder.

Welke wetgeving geldt voor een hoogwerker?

Hoogwerkers vallen onder het warenwetbesluit machines en bijlage IV van de machinerichtlijn 2006/42/EG (gevaarlijke werktuigen). Een hoogwerker dient technisch te voldoen aan de Europese norm EN 280.

Wij gaan op deze pagina een kennisbank creëren voor al uw bedrijfsspecifieke veiligheidsvragen. Heeft u vragen? Stel ze ons gerust door het formulier hieronder in te vullen! Wij publiceren uw vraag binnen 14 werkdagen en u ontvangt hier een melding van!

  Heeft u nog vragen?
  Neem gerust contact met ons op.

  088 71 10 200
  info@veiligheidsinstituut.nl