Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen over het coronavirus

Het BHV certificaat is (bijna) verlopen

Momenteel hanteert het Veiligheidsinstituut een versoepelde regeling: namelijk uw geldigheid (zie BHV pas of digitaal certificaat) plus drie maanden. Voor die tijd dient u te hebben deelgenomen aan een herhalingscursus.

Moet ik als werkgever nu (bijna) iedereen thuis werkt wel BHV’ers op de locaties aanwezig hebben?

Als werkgever heeft u conform de Arbo-wet de zorgplicht en moeten er BHV’ers aanwezig zijn om een calamiteit te begeleiden.

Is mijn BHV certificaat weer geldig naar het (enkel) volgen van een e-learning module?

U dient uw vaardigheden te tonen aan een instructeur. De e-learning is ter ondersteuning, maar zal de praktijk vaardigheden niet vervangen. Dus nee, u kunt hiervoor het BHV examen boeken.

Kunnen we dit jaar overslaan omdat Nederland getroffen is door het coronavirus?

Als werkgever dient u er voor te zorgen dat uw BHV organisatie is opgeleid. Als u niet traint, heeft u geen gecertificeerde BHV organisatie. Op basis van uw bedrijfsspecifieke risico’s is uw lesplan samengesteld en wij raden het af om certificeringen te laten verlopen. Daarnaast zal de BHV’er die een verlopen pas heeft weer moeten deelnemen aan een basiscursus bhv.

NIBHV certificering

Alle verlopen certificeringen dienen voor 1 oktober verlengd te zijn.

Wat gebeurd er met de cursus die u al gepland heeft?

Hier zijn de richtlijnen van het RIVM van toepassing. Als deze wederom worden aangepast nemen we contact met u op om kosteloos te verplaatsen. Uw relatiebeheerder neemt contact op om de mogelijkheden te bespreken.

Kort nadat de cursus heeft plaats gevonden heeft u last van corona verschijnselen en/of u bent positief getest?

Wij zouden het op prijs stellen als u dit met ons deelt zodat wij op de hoogte zijn en vanuit daar eventueel maatregels kunnen treffen. Uiteraard respecteren wij uw privacy hierin mogelijkheden te bespreken.

Lesinhoudelijk BHV | Welke Brandklassen zijn er?

Brandklasse A
Brandklasse A
Dit is een brand van vaste stoffen zoals: hout, papier, meubels, textiel.
Geschikte blusmiddelen: brandslanghaspel, poederblusser, sproeischuimblussers en een blusdeken.
Brandklasse B
Brandklasse B
is een vloeibare brand stoffenbrand zoals; Benzine, Dieselolie, Acteton. Om dit te blussen gebruik je een sproeischuimblusser, CO2 blusser of een peoderblusser
Brandklasse C
Brandklasse C
Dit is een brand van gassen zoals: propaan, LPG, aardgas.
Het beste om een brandklasse C te blussen is om als eerste de gaskraan dicht te draaien anders is er kans op explosiegevaar.
Geschikte blusmiddel: poederblusser.
Brandklasse D
Brandklasse D
Dit is een brand van metaal zoals: aluminium, metaal, magnesium.
Geschikte blusmiddel: poederblusser geschikt voor brandklasse D, ook wel metaalbrandblussers genoemd.
Brandklasse E
Brandklasse E
Dit zijn elektriciteitsbranden. Let op: brandklasse E is in Nederland vervallen omdat elektriciteit wel een oorzaak van brand kan zijn maar zelf niet brand. Door kortsluiting gaat bijvoorbeeld een computer branden. De computer staat in brand en niet het elektriciteit. Dit is dan brandklasse A brand en geen E.
 
Brandklasse F
Brandklasse F
Dit is een brand van (frituur)olie en vetten zoals: bakolie of frituurvet.
Geschikte blusmiddelen: vetblusser of een sproeischuimblusser dat geschikt is voor brandklasse ABF.
Brandklassen volgens NEN-EN2
Welke brand kan je blussen met een Brandblusser CO2 (b)?

deze wordt gebruikt in server ruimtes met waardevol (bijvoorbeeld elektronisch) materiaal. Veroorzaken geen nevenschade.

Wat kan je blussen met een ABF blusser ?
Dit is een blusser die je voornamelijk gebruikt bij grote keukens, met deze blusser kun je frituurvetten blussen. Oftewel deze is blusser is geschikt voor brandklasse F

Algemene veelgestelde vragen

Hoeveel BHV'ers moet ik opleiden?

Die vraag is lastig te beantwoorden;
Het aantal BHV’ers is niet wettelijk vastgelegd. Als werkgever moet u op basis van de RI&E het juiste aantal BHV’ers bepalen.

Voldoende BHV’ers; 
De Arbowet bepaalt alleen dat een werkgever ‘voldoende BHV’ers’ moet aanstellen, maar er worden geen aantallen genoemd. Hoeveel BHV’ers u nodig heeft, hangt onder andere af van de volgende factoren:

 • Van de restrisico’s
 • Complexiteit en grootte van het gebouw
 • Hoeveel mensen zijn er aanwezig in het gebouw (inclusief bezoekers)
 • Zijn er niet-zelfredzame personen personen
 • Ligging van het gebouw (naast een bedrijf met gevaarlijke stoffen of op een bedrijventerrein)
 • Opkomsttijd van de officiele hulpdiensten (politie, brandweer, ambulance)
 • Risico’s uit de omgeving
 • Aanwezigheid BHV’ers (bij vakantie, verlof, ziekte)

De risico’s worden bepaald aan de hand van de RI&E. Voor ‘echte’ arbeidsrisico’s – machineveiligheid, fysieke belasting, psychosociale arbeidsbelasting – dient u op basis van de RI&E preventieve maatregelen te nemen. Maar voor bepaalde risico’s is dit niet mogelijk, de zogenaamde restrisico’s. De BHV’er is er om de restrisico’s die niet voorkomen kunnen worden, af te dekken. Het gaat om ongevallen, branden en het evacueren van medewerkers. Op basis van deze restrisico’s moet u zich afvragen hoeveel BHV’ers u nodig heeft als er zich een calamiteit voordoet waarbij u mensen in veiligheid moet brengen.

Houd rekening met vakanties, ziekten en verlof:

We begrijpen dat dit lastige periodes zijn maar ook dan dient u voldoende BHV’ers aanwezig te hebben. Bij afwezigheid van de BHV’er kan er een boete gegeven worden deze bedraagt ongeveer € 3.000, en kan bij herhaling zelfs oplopen tot € 9.000,-

Ziekte en verlof zijn geen gegronde reden om geen BHV’er in huis te hebben. Ook binnen kleine bedrijven is dit het geval!

Wij adviseren u daarom om voldoende werknemers een opleiding tot BHV’er laten volgen. Zodat u deze veiligheid kunt borgen binnen uw organisatie.

Overig:

 • De werkgever kan ook als BHV’er dienen: in kleine bedrijven mag de werkgever de BHV-taken zelf uitvoeren. Bij afwezigheid moet er vervanging zijn om de BHV- taken over te nemen.
 • Samenwerken: het is ook mogelijk dat bedrijven samenwerken met omliggende bedrijven zodat zij over voldoende BHV’ers beschikken. 
 • Handreiking: meer informatie vindt u in de Handreiking bedrijfshulpverlening van de Stichting van de Arbeid.
Wat betekent BHV?

Dit betekent bedrijfshulpverlening en is de hulp die wordt verleend bij calamiteiten binnen uw bedrijf. NEN 4000

Is BHV verplicht voor alle werkgevers?

Alle werkgevers zijn verplicht bedrijfshulpverlening (BHV) te hebben en moeten goed voorbereid zijn op ongevallen, brand en ontruiming. Schrijf je nu in voor de BHV Basis opleiding!

Welke taken heeft een BHV’er?

Eigenlijk zegt het woord dit al: de Bedrijfshulpverlener (BHV’er) biedt hulp als er op een bedrijf een calamiteit is. De taken van de BHV’er volgens de Arbowet, artikel 15:

 • Het beperken en bestrijden van de brand en het beperken van de gevolgen van een eventueel ongevallen.
 • Het verlenen van eerste hulp.
 • Alarmeren en evacueren van alle medewerkers en/of anders personen binnen de organisatie.

Een BHV’er is dus zodanig opgeleid om in geval van nood werknemers en/of andere personen in veiligheid te brengen. Zo kan een BHV’er mensen uit een brandend gebouw ontruimen en kan hij bij een ongeval eerste hulp verlenen. En een BHV’er kan een slachtoffer reanimeren.

Aandachtspunten voor een goede bedrijfshulpverleningsorganisatie kunnen zijn:

 • De BHV’ers moeten beschikken over een goede opleiding en uitrusting om hun bedrijfshulpverleningstaken goed te kunnen uit te voeren.
 • Zorg voor een goede spreiding van uw BHV’ers over de verschillende locaties/afdelingen
 • Laat BHV’ers ongeveer één keer per jaar oefenen dmv een herhalingscursus of ontruimingsoefening volgen.
 • Het heeft de voorkeur om BHV’ers te kiezen die aanwezig zijn op uw bedrijf zoals bijvoorbeeld een receptioniste of binnendienst.
 • Wij raden aan om BHV’ers aan te stellen op basis van functie zodat u uw oragnsiatie geborgd heeft. Echter heeft vrijwillige basis de voorkeur, U wilt immers geen BHV’er die bevriest als hij moet handelen.
Krijg je een boete als de BHV niet geregeld is?

Artikel 3 van de Arbowet omschrijft dat BHV verplicht is voor alle bedrijven met één of meerdere werknemers. Uitzend- en vakantiekrachten vallen hier ook onder u bent verantwoordelijk als werkgever. Als u de BHV niet organiseert heeft riskeert u een boete. De Inspectie SZW controleert of de regels worden nageleefd.  In 2013 is de nieuwe wet van kracht geworden waardoor er vaker en hogere boetes opgelegd worden als u de Arbowetgeving overtreedt.

Welke boetes riskeert u?

Wilt u weten welke boetes u riskeert? Ga dan naar www.zelfinspectie.nl Vanzelfsprekend moeten de boetes niet de reden zijn waarom u de BHV moet organiseren. Het gaat over de veiligheid van uw medewerkers, relaties en natuurlijk van u zelf.

Welke geldigheid hanteert het Veiligheidsinstituut?

Om bij calamiteiten snel en adequaat te kunnen handelen is het belangrijk dat het opleidingsniveau van de BHV organisatie op peil is. Dit is afhankelijk van de bedrijfsactiviteiten en de omliggende risicofactoren.

De kennis van uw BHV organisatie op peil houden is natuurlijk een vaag begrip. De grootte van uw organisatie, de bedrijfsactiviteiten, het gebouw waarin u bent vestigt bent, de omgeving en de risico’s van uw bedrijf bepalen zijn bepalend of u jaarlijks of tweejaarlijks opgeleid moet worden. Regelmatig oefenen is belangrijk! Weet uw BHV organisatie na een jaar nog precies hoe hij moet ontruimen of moet reanimeren? Daarom is het belangrijk dat u BHV serieus neemt en het gedragen wordt organisatie breed!

Bent u wettelijk verplicht om te ontruimen?

Binnen de Arbowet en Richtlijn nr. 89/391/EEG staat beschreven dat u verplicht bent als werkgever maatregelen te treffen voor eerste hulp, brandbestrijding en evacuatie van werknemers bij gevaar. De werkgever moet maatregelen nemen om er voor te zorgen dat  crisissituaties goed beheerst worden. Een ontruimingsoefening is één van die maatregelen.

U moet er niet aan denken dat uw medewerkers en klanten bij een ontruiming door elkaar gaan lopen of dat bij rookontwikkeling men de dichtstbijzijnde uitgang niet weten te vinden. Het is daarom belangrijk dat uw medewerkers weten hoe ze moeten handelen bij een ontruiming. Het regelmatig organiseren van een ontruimingsoefening is hierbij cruciaal. Het aantal oefeningen die je moet organiseren hangt ook hier weer af van de bedrijfsspecifieke risico’s, de aanwezige risico’s en de ervaring van de BHV-organisatie. Vaak wordt in de RI&E opgenomen hoe vaak er een oefening moet plaatsvinden. Meer over ontruimen.

Wat is het verschil tussen het Oranje Kruis en het Rode Kruis?

Beide organisaties faciliteren in EHBO trainingen, maar welke moet je nu kiezen? Om je te helpen kiezen zetten we hieronder de verschillen op een rijtje.

Het eerste en meest zichtbare verschil is het feit dat je bij Het Oranje Kruis een examen aflegt. Dit wordt gedaan door een onafhankelijke examencommissie, die bestaat uit twee examinatoren. De cursus zelf wordt gegeven door een gecertificeerde Oranje Kruis instructeur. Als je slaagt voor het examen ontvang je het Eerst Hulp Diploma. Een Oranje Kruis diploma kan je eventueel omzetten naar een Rode Kruis certificaat, omgekeerd is dit niet mogelijk. Bij het Rode Kruis nemen ze geen examen af, maar zal de gecertificeerde docent, de competenties gedurende de dag toetsen. Voor mensen met examenvrees het Rode Kruis uitermate geschikt! Het eindniveau is vergelijkbaar, maar de weg daarna toe verschilt. Dit gaat in jullie geval EHBO aan kinderen niet op.

Een anders verschil zit in de opbouw van de cursussen. De cursus van het Rode Kruis zijn modulair opgebouwd en beginnen vrij simpel, waarna je uitbreidingsmodules kan volgens waardoor je je verdiept en ook de ingewikkelde handelingen leert. Het Oranje Kruis gebruikt één opleiding waarin alle meest voorkomende zaken worden behandeld en je meteen op je ‘eindniveau’ moet zitten.

Daarnaast is de aanpak van de cursus anders. Het Oranje Kruis werkt vooral onderwerp gericht. Dit houdt in dat ze verschillende verwondingen en ziektebeelden stuk voor stuk behandelen. Het Rode Kruis werkt meer met praktijksituaties. Dit wordt vooral gedaan door veel realistische oefeningen te doen. Het einddoel is alle competenties te beheersen.

Andere opvallende verschillen:

 • Met Het Oranje Kruis diploma kun je bij alle evenementen in Nederland in gezet worden. Met het Rode Kruis certificaat kan dit alleen als er specifiek om gevraagd wordt.
 • Het Rode Kruis is een organisatie die wereldwijd bekend is. Het certificaat is Europees erkent. Het Oranje Kruis is alleen in Nederland bekend, voldoet wel aan de Europese richtlijnen.

Concluderend zijn beide opleidingen goed en is het eindniveau vergelijkbaar. Je moet je afvragen wat het beste bij je past: veel praktijksituaties oefenen en kunnen handelen of allerlei onderwerpen behandelen en kennis opdoen.

Kan ik zelf een RI&E opstellen?

De Risico- inventarisatie en evaluatie kunt u zelf opstellen in uw bedrijf. Het is geen moeilijk werk, maar er moet wel even de tijd voor worden genomen. Daarnaast moet in de meeste gevallen de RI&E worden getoetst. Voor meer informatie ga naar: www.rie.nl

Het Veiligheidsinstituut helpt u graag verder bij het opstellen en het toetsen van uw RI&E!

Is een bedrijfsnoodplan verplicht?

Jazeker! Artikel 15 van de Arbowet verplicht elke werkgever of organisatie in Nederland om een bedrijfsnoodplan op te stellen.

Kan ik een bedrijfsnoodplan zelf opstellen?

Het bedrijfsnoodplan kunt u zelf opstellen voor uw organisatie. Deze komt voort uit een Risico- inventarisatie en evaluatie. Daarnaast speelt ambitie een belangrijke rol. Regelt u alleen wat moet of regelt u wat kan?

Het Veiligheidsinstituut helpt u graag verder bij het opstellen van uw bedrijfsnoodplan!

Wat is het verschil tussen een BHV plan en een bedrijfsnoodplan?

Naast een andere benaming, helemaal niks! In een BHV plan en een bedrijfsnoodplan staat dezelfde informatie.

Kan ik een ontruimingsplan zelf opstellen?

Ook het ontruimingsplan kunt u zelf opstellen voor uw organisatie. Dit is net als de andere plannen geen hogere wiskunde, maar kost wel tijd.

Het Veiligheidsinstituut helpt u graag verder bij het opstellen van uw ontruimingsplan!

Wat als er meerdere bedrijven in een pand zitten?

Het is belangrijk dat, wanneer er meerdere bedrijven in een pand zitten het ontruimingsplan ten minste overlegt wordt met elkaar. Het mooiste zou zijn om een gezamenlijk plan te maken voor het pand.

Het Veiligheidsinstituut helpt u hierbij graag verder!

Is een ontruimingsplattegrond verplicht?

Een ontruimingsplattegrond is deel van het ontruimingsplan. Deze is dus net als het ontruimingsplan verplicht op het moment dat er zich een brandmeldinstallatie in het gebouw bevindt.

Kan ik een ontruimingsplattegrond zelf opstellen?

U kunt het ontruimingsplattegrond met behulp van een professional zelf laten opstellen. Wij adviseren dit nooit helemaal zelf te doen.

Onze professionals staan klaar om u verder te helpen met het opstellen van uw plattegronden!

Wat betekent VCA?

De afkorting VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) Checklist Aannemers. Inmiddels zijn meer dan 15.000 bedrijven VCA gecertificeerd.

De VCA betekenis is meer dan alleen een checklist. Het is een veelzijdig en uitgebreid programma dat uw bedrijf helpt om veilig en gezond en milieuvriendelijk te werken, met als doel om het aantal ongevallen te verminderen. De VCA betekenis is van meerwaarde voor bedrijven die veilig en gezond en milieuvriendelijk werken belangrijk vinden en hierin structureel willen verbeteren en investeren. En juist ook voor bedrijven die werkzaam zijn in een risicovolle sector of in een risicovolle omgeving werken is VCA bedoeld.

Wij gaan op deze pagina een kennisbank creëren voor al uw bedrijfsspecifieke veiligheidsvragen. Heeft u vragen? Stel ze ons gerust door het formulier hieronder in te vullen! Wij publiceren uw vraag binnen 14 werkdagen en u ontvangt hier een melding van!

  Heeft u nog vragen?
  Neem gerust contact met ons op.

  088 71 10 200
  info@veiligheidsinstituut.nl