Risico Inventarisatie en Evaluatie

Home » Advisering » RI&E

Wat is een Risico Inventarisatie en Evaluatie? (RI&E)

Gelukkige, fitte en productieve werknemers? Dat willen we allemaal. Om ervoor te zorgen dat zij ook gelukkig, fit en productief blijven, moet je de organisatie veilig en gezond inrichten. Een RI&E is het fundament van jouw arbobeleid, waarbij veiligheid en gezondheid voorop staan. De RI&E is een hulpmiddel om arbeidsrisico’s in kaart te brengen. Met behulp van de resultaten kan je als organisatie gericht werken aan een veilige en gezonde werkomgeving.

Bij het opstellen van de RI&E wordt eerst gekeken naar de aanwezige risico’s. Vervolgens worden deze risico’s gewogen en geëvalueerd. Tot slot wordt een plan van aanpak vastgesteld waardoor je direct aan de slag kunt met onder andere preventie. Een RI&E maken wij altijd samen met de organisatie. Aan de slag gaan met risico’s levert namelijk ook bewustzijn op bij medewerkers, waardoor zij bijvoorbeeld alerter zijn bij het uitvoeren van hun werk.

Wilt u meer weten over de RI&E? Kijk hier de informatie film RI&E

Is een RI&E verplicht?

De RI&E is al sinds 1 januari 1994 verplicht voor alle werkgevers (uitgezonderd ZZP’ers). Ook moet u de RI&E in bepaalde gevallen laten toetsen door een kerndeskundige. Wij kunnen u hier natuurlijk bij ondersteunen.

Wat is een branche RI&E?

Veel branches hebben een goedgekeurde brancherie. De brancherie is een voorbeeld RI&E die is gemaakt door werkgevers en werknemers in een bepaalde branche. Veelvoorkomende risico’s in de branche worden hierin specifiek benoemd. Wij kunnen de RI&E samen met u maken volgens de brancherie die geldt voor uw branche.

Waarom een RI&E?

Een veilige en gezonde werkplek voor iedere medewerker begint met een RI&E. De RI&E die het Veiligheidsinstituut samen met u maakt:

  • Geeft inzicht in de factoren die (mede)verantwoordelijk zijn voor ziekteverzuim en bedrijfsongevallen.
  • Maakt risico’s inzichtelijk
  • Veilige en gezonde werkplek
  • Is kostenbesparend
  • Verminderd het aantal (bijna) ongevallen binnen de organisatie
  • Voorkomt materiële en immateriële schade

Wij kunnen een RI&E op twee manieren opleveren:

  • Digitaal
  • Digitaal en een fysiek document ingebonden

Wat kost een RI&E?

De prijs van een RI&E is afhankelijk van diverse factoren. Wij maken graag een prijsopgave voor jou. Neem contact met ons op, wij helpen je graag verder! Mail advisering@veiligheidsinstituut.nl of neem contact met ons op.

Heeft u nog vragen?
Neem gerust contact met ons op.

088 71 10 200
cursus@veiligheidsinstituut.nl