Opleidingen

Coördinator Hoofd BHV (CHBHV)

Als werkgever heeft u vaak al te weinig uren in een dag. Om naast al uw dagelijkse taken ook nog voor een BHV plan en de uitvoering hiervan te zorgen, is vaak niet haalbaar. U kunt er voor kiezen om deze taak over te dragen aan een werknemer; deze persoon wordt dan hoofd bedrijfshulpverlening. 

De cursus duurt 3 dagen (24 uur inclusief examen). De eerste twee dagen volgen elkaar snel op. De derde dag vindt plaats na minimaal 12 weken.