Blusmiddelen

Controle- onderhoud aan Blusmiddelen

Blustoestellen en brandslangenhaspels moeten één keer per jaar gecontroleerd worden. Controle wordt uitgevoerd door REOB erkende onderhoudsmonteurs volgens NEN2559 (blustoestellen), Brandslangen-haspels worden gecontroleerd volgens REOB richtlijnen.

REOB

Veiligheidsinstituut.nl is REOB erkend en voert controles en onderhoud uit van blustoestellen en brandslangenhaspels volgens bovenstaande norm. Dit gebeurt door heel Nederland, ongeacht het soort en merk brandblusser.

Schakel in moderne brandbeveiliging

Goed onderhoud aan blusmiddelen is van doorslaggevend belang voor uw brandbeveiliging.
De servicemedewerkers die zich dagelijks bezig met het onderhoud van blusapparatuur staan garant voor de kwaliteit van uw blusmiddelen.

Regelmatig onderhoud: een veilig gevoel

Uit onderzoek bij bedrijven in diverse landen blijkt dat veel beginnende branden worden geblust met brandblussers, brandslanghaspels en blusinstallaties.

Succesvol blussen is alleen mogelijk met regelmatig geïnspecteerde en goed onderhouden blusmiddelen. Vaak wordt veel geïnvesteerd in de aanschaf van blusmiddelen, maar kiest men vervolgens voor matig onderhoud of laat met het onderhoud zelfs achterwegen.

De kans dat blusmiddelen die niet onderhouden zijn in geval van nood niet meer functioneren en zelfs gevaarlijk zijn is reëel. Voor de veiligheid van medewerkers en uw eigendommen is goede periodieke controle van blusmiddelen dan ook een noodzaak.

Veilig en verplicht

Het op de juiste manier periodiek onderhouden van blusmiddelen is niet vrijblijvend. De nieuw onderhoudsnorm NEN-2559 voorziet per 1 september 2001 in een strikte procedure voor dit onderhoud.

Onderhoud volgens NEN-2559 word geëist door de Arbo-wet, gebruiksbesluit en de Wet Milieubeheer. Bovendien eisen ook verzekeringsmaatschappijen en overheidsdiensten periodiek onderhoud van blusapparatuur volgens deze norm.
Tekortkomingen kunnen bij controles van diverse instanties of bij noodsituaties leiden tot hoge boetes of zelf bedrijfssluiting.

Relatie op lange termijn

Als u het onderhoud van uw blusmiddelen in handen geeft van Veiligheidsinstituut.nl, kunt u rekenen op vakkundige controle van uw blusapparatuur.
Veiligheidsinstituut.nl stelt een lange relatie met haar klanten op prijs. De servicemonteur komt veelal al jaren in het bedrijf en kennen de situatie.

Heeft u na het lezen van dit informatieblad nog vragen?
Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

Bas van der Meide
Veiligheidsadviseur
06 43 61 95 53
b.vandermeide@veiligheidsinstituut.nl