Werknemers moeten erop kunnen vertrouwen dat bedrijfsprocessen veilig zijn, dat op werkplekken de veiligheid is geborgd en dat er aandacht is voor situaties waarin de veiligheid wordt bedreigd. Juist nu in deze coronatijd is het van belang dat deskundige en geoefende (bedrijfs)hulpverleners beschikbaar zijn. Als branche zijn wij daarom ontzettend blij met het vertrouwen dat onze klanten hebben in de wijze waarop wij op basis van het brancheprotocol onze diverse trainingen verzorgen en aanbieden. 

Naar aanleiding van de persconferentie van 28 september jongstleden kunnen wij berichten dat de branche haar huidige trainingen met behulp van het brancheprotocol veilig kan blijven aanbieden. De maatregelen die tijdens deze persconferentie zijn aangekondigd, brengen immers geen verandering met zich mee voor de trainingen in onze branche. Veiligheid van de deelnemers aan de trainingen kunnen ook met de recentste maatregelen op een veilige wijze worden geborgd.

Namens de branche: dank u voor het vertrouwen dat u in ons heeft en fijn dat u gebruik blijft maken van de beschikbare trainingen die onze branche verzorgt en aanbiedt!

Omgang met Corona & E-learning

Door nieuwe leer en werkvormen waarin onderling contact niet nodig is zijn wij in staat om op een veilige manier onze opleidingen voort te zetten. Uiteraard gebeurd dit conform het RIVM en het Branche protocol veilig trainen van de Branchevereniging Bedrijfshulpverlening Nederland. Heeft het toch de voorkeur om onderwijs deels online te volgen? Wij hebben meerdere E-learning opleidingen zodat theorie ook op afstand te leren is.

Omgang Corona Ontdek onze E-learning