NRR Basis Instructeur cursus (BIC) BLS

Home » Opleidingen » NRR Basis Instructeur cursus (BIC) BLS

Het Veiligheidsinstituut biedt ook cursussen aan als je reanimatie onderwijs geeft. Wij bieden deze cursussen aan op onze locaties maar ook bij u!  

Er zijn drie mogelijkheden als het gaat over de locatie waar je getraind wilt worden;

 • Op een van onze oefencentra
 • Bij jou op het bedrijf
 • Op een van onze 40 locaties in Nederland

Voor wie is deze cursus bedoeld?

Wanneer u NRR erkend reanimatie instructeur wilt worden, kunt u bij het Veiligheidsinstituut deze opleiding volgen.

De opleiding duurt 2 dagen. Tijdens deze cursus worden uw reanimatie vaardigheden beoordeeld en daar waar nodig verder verbeterd. Naast de reanimatie vaardigheden wordt uitgebreid aandacht besteed aan de didactische principes van het reanimatie onderwijs.

Toelatingseisen:

Vanaf 1 januari 2023 wordt de opleiding tot reanimatie instructeur aangepast aan de nieuwe eisen en normen.

De huidige instroomeisen zijn ook komen te vervallen.

Om deel te kunnen nemen aan de instructeursopleiding NRR BLS dient u:

 • BLS (Basic Life Support) vaardig te zijn.
 • Een BLS cursus te hebben gevolgd welke is verzorgd conform het meest actuele NRR lesprogramma en geregistreerd staat in CoSy (zo niet, dan bieden wij u aan om de BLS basis cursus bij ons bij te wonen).De opleiding duurt 2 dagen van 8 uur. Daarnaast moet de cursist nog thuis- en stageopdrachten uitvoeren.

Tussen de twee dagen zit een periode van ongeveer 6 weken waarin de cursisten hun eerste stage lopen op een NRR erkende BLS basiscursus reanimatie, uiteraard onder begeleiding van en volwaardig instructeur. In je praktijkboekje worden de vorderingen bijgehouden.

Op de tweede cursusdag worden de vorderingen verder uitgebouwd om je op te leiden tot kandidaat-instructeur.

Na de tweede lesdag dient de kandidaat instructeur een stage te lopen bij een BLS opfriscursus. Tijdens deze cursus worden uw reanimatie vaardigheden beoordeeld en daar waar nodig verder verbeterd.

Een cursist is instructeur als hij de BIC van 2 dagen heeft doorlopen, de doelstelling heeft behaald en 2 stages als kandidaat instructeur voldoende heeft afgerond.

Ook belangrijk is om te weten dat je jaarlijks aan de NRR een bijdrage als instructeur (P)BLS dient te betalen.

Je NRR BLS instructeur certificaat heeft een geldigheid van 24 maanden nadat je volwaardig instructeur bent geworden.

Elke twee jaar dien je een hercertificeringscursus te volgen om je certificaat geldig te houden.

De cursist kan aan het einde van de tweedaagse instructeursopleiding:

 • Een BLS demonstratie geven, inclusief het gebruik van de AED volgens de actuele richtlijnen NRR.
 • Korte presentatie geven met de actuele presentaties van de basiscursus basale reanimatie en de opfris- en vervolgtraining.
 • Een lesplan voor een opfris- en vervolgtraining opstellen
  Cursisten begeleiden tijdens het draaien van een scenario (uit het scenarioboek) volgens de principes van voorbereiding, uitvoering en afsluiting.
 • Coachingsvaardigheden voor formatief handelen, gebruik makend van de 4 stappen instructietechniek, mastery learning en effectieve feedback geven (volgens de methodes directe feedback, Pendleton en Learning Conversation).
Download/bekijk lesplan

De kosten zijn inclusief

 • 2 dagen (op een van onze 40 locaties in Nederland)
 • Arrangementskosten, koffie/thee
 • Cursusmateriaal is in het Nederlands
 • Een heerlijke lunch

Let op deze opleiding is BTW vrijgesteld voor medici, incl. lesmateriaal, praktijkmateriaal, koffie, thee en lunch) Deze opleidingen zijn geaccrediteerd

Inschrijven NRR Basis Instructeur cursus (BIC) BLS

€ 550,- / p.p.